In opdracht van hoofdaannemer Bouwonderneming Wyckaert, neemt Drafab het pakket van binnendeuren en vast meubilair op zich.

Voor de fusie van politiezones, en de daarmee gepaard gaande personeelstoename, is er nood aan een nieuw politiekantoor. Het ontwerp en de bouw van het nieuwe politiecommissariaat werd gegund na een wedstrijdaanbesteding. Het administratief gebouw bevat ontvangstruimtes, kantoren, meldkamer, cellen en een bovengrondse en ondergrondse parking. Het nieuwe politiekantoor wordt een BEN (bijna energieneutraal) gebouw.